Antikoncepce Regulon – příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls135601/2008 a příloha k sp.zn.: sukls28539/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Regulon 150 μg/30 μg potahované tablety

(desogestrelum/ethinylestradiolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Regulon a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Regulon užívat
3. Jak se přípravek Regulon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Regulon uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK REGULON A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Regulon je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, tzv. pilulka. Skládá se ze dvou druhů ženských hormonů: progestogenu (desogestrelu) a estrogenu (etinylestradiolu). Ty Vám brání v otěhotnění podobně, jako by Vám přirozené hormony nedovolily otěhotnět, jakmile už jednou těhotná jste.

Kombinovaná antikoncepční pilulka Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem. Tyto hormony

1. způsobí, že vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (zastaví ovulaci);
2. zahustí tekutinu kolem děložního hrdla tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku;
3. změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace

Pokud je správně užívána, představuje pilulka účinnou zvratnou formu ochrany před početím. Nicméně, za jistých okolností se účinnost pilulky může snížit nebo Vy sama ji budete muset přestat brát (viz dále). V takových případech buď pohlavní styk vůbec vynechte nebo při něm k zajištění účinné antikoncepce používejte ještě další ochranné metody (jako je kondom nebo spermicidy).

Nespoléhejte na rytmus (pravidelnost) ani na měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Regulon ovlivňuje měsíční změny tělesné teploty a tekutiny děložního hrdla. Mějte na paměti: kombinované antikoncepční pilulky jako přípravek Regulon Vás nechrání před pohlavními nemocemi (jako např. AIDS). Tam mohou pomoci pouze kondomy.

2. NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REGULON UŽÍVAT

Než začnete přípravek Regulon užívat, položí Vám lékař několik otázek týkajících se zdravotní anamnézy Vás samé i Vašich blízkých příbuzných. Také Vám změří krevní tlak a, podle Vaší osobní situace, možná i provede některá další vyšetření.

Kdy nesmíte přípravek Regulon užívat

 pokud máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (trombózu) v krevní cévě nohou, plic (embolie) nebo jiných orgánů;
 pokud máte (nebo jste v minulosti prodělala) srdeční nebo cévní mozkovou příhodu;
 pokud máte (nebo jste v minulosti prodělala) nemoc, která by mohla být předzvěstí srdeční příhody (jako je angina pectoris, která vyvolává prudkou bolest v hrudi) nebo cévní mozkové příhody (jako je přechodná malá mozková příhoda bez dalších následků);
 pokud trpíte nemocí, která by mohla zvýšit riziko trombózy v některé z tepen. To se týká zejména těchto onemocnění:
 cukrovka s poškozením krevních cév
 velmi vysoký krevní tlak
 velmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy)
 pokud máte poruchu krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C);
 pokud máte (nebo jste měla) jistou formu migrény (s tzv. ložiskovými neurologickými příznaky);
 pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);
 pokud máte nebo jste v minulosti prodělala onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud v normě;
 pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;
 pokud máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo rodidel;
 pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla dosud objasněna;
 pokud máte alergii na ethinylestradiol nebo desogestrel, nebo některou pomocmou látku přípravku Regulon. Alergie se pozná podle svědění, vyrážky nebo otoku.

Kdy je při užívání přípravku Regulon nutná zvláštní opatrnost

V některých situacích je při užívání přípravku Regulon nebo jiné kombinované hormonální antikoncepce na místě zvláštní opatrnost; možná bude i zapotřebí, abyste byla pravidelně kontrolována lékařem. V případě, že se na Vás vztahuje některý z dále uvedených stavů, musíte na to svého lékaře upozornit, ještě než začnete přípravek Regulon užívat. Poradit se s ním musíte i v případě, že se některý z těchto stavů u Vás objeví nebo dokonce zhorší v době, kdy už přípravek Regulon užíváte:

 jestliže některá blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu;
 jestliže trpíte onemocněním jater nebo žlučníku;
 jestliže máte cukrovku;
 jestliže trpíte depresemi;
 jestliže máte Crohnovu nemoc nebo ulcerózní kolitidu (zánětlivá onemocnění střev);
 jestliže máte tzv. HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění krve s poškozením ledvin);
 jestliže trpíte srpkovitou anémií (dědičné onemocnění červených krvinek);
 jestliže máte epilepsii (viz “Užívání jiných léků”);
 jestliže máte SLE (systémový lupus erythematodes, onemocnění imunitního systému);
 jestliže máte poruchu, která se poprvé projevila během těhotenství nebo při dřívějším užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie (krevní onemocnění), gestační herpes (kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění provázené nenadálými pohyby těla);
 jestliže máte nebo jste někdy měla chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. “těhotenské skvrny”, zejména v obličeji). V takovém případě se nevystavujte slunečnímu ani
ultrafialovému záření;
 jestliže máte dědičný angioedém, mohou u Vás estrogenové přípravky vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému. Pokud se objeví příznaky angioedému jako např. otoky obličeje, jazyka ev. hltanu, popřípadě ztížené polykání nebo kopřivka spolu s dýchacími obtížemi, je nutno neprodleně navštívit lékaře.

Pilulka a trombóza

Žilní trombóza

Užívání kterékoli kombinované pilulky, včetně přípravku Regulon, zvyšuje u žen riziko vzniku žilní trombózy (tvorby krevních sraženin v cévách) ve srovnání s těmi, které žádnou antikoncepční pilulku neberou.

Riziko vzniku žilní trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek se zvyšuje:

 úměrně věku,
 jestliže máte nadváhu,
 jestliže někdo z Vašich blízkých příbuzných měl už v mladém věku krevní sraženinu (trombózu) v noze, plicích nebo v jiném orgánu,
 jestliže musíte na operaci (chirurgický výkon), jestliže musíte na delší dobu podstoupit imobilizaci (znehybnění) nebo jestliže jste utrpěla vážný úraz. V každém případě je nutné, abyste svého lékaře předem informovala, že berete přípravek Regulon, protože třeba bude užívání této antikoncepční metody nutno přerušit. Lékař Vám pak oznámí, kdy můžete užívání pilulky Regulon obnovit. Bývá to většinou asi dva týdny po obnovení pohyblivosti.

Arteriální trombóza

Užívání kombinovaných pilulek bývá spojeno se zvýšeným rizikem arteriální trombózy (ucpání některé z tepen), např. krevní cévy v srdci (infarkt srdečního svalu) nebo v mozku (mozková příhoda).

Riziko arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 pokud jste kuřačka, důrazně Vám radíme, abyste s kouřením přestala, jestliže užíváte přípravek Regulon a zejména, pokud jste už překročila věkovou hranici 35 let.
 pokud máte zvýšenou hladinu tuků v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů);
 pokud máte vysoký krevní tlak ;
 pokud máte migrénu;
 pokud máte problémy se srdcem (chlopenní vadu, poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Regulon a neprodleně navštivte svého lékaře, jakmile u sebe zpozorujete jakékoli známky trombózy, jakými jsou:

 silná bolest popř. otok dolní končetiny;
 náhlá silná bolest na prsou, která může někdy vystřelovat až do levé paže;
 náhlá dušnost;
 náhlý kašel bez zjevné příčiny;
 každá neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy či zhoršení migrény;
 částečné nebo úplné oslepnutí nebo dvojité vidění;
 potíže s mluvením nebo ztráta schopnosti mluvit;
 závratě nebo mdloby;
 slabost, neobvyklé pocity, nebo znecitlivění v kterékoli části těla.

Pilulka a rakovina

U žen, které užívají kombinované antikoncepční pilulky, byla o něco málo častěji pozorována rakovina prsu, není však známo, zda je to v přímé souvislosti s antikoncepcí. Může to být např. tím, že u žen užívajících kombinované pilulky se zjišťuje více nádorů v souvislosti s tím, že se častěji podrobují lékařskému vyšetření. Po vysazení kombinované hormonální antikoncepce se výskyt rakoviny prsu postupně snižuje. Důležité je provádět pravidelně samovyšetření prsů a vyhledat lékaře, pokud zjistíte přítomnost hmatného uzlíku.

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních pilulek zjištěny nezhoubné nádory jater a v ještě vzácnějších případech zhoubné jaterní novotvary. V případě neobvyklých silných bolestí v břiše se obraťte na svého lékaře.

Krvácení v období mimo menstruaci (mimo období krvácení z vysazení)

V několika prvních měsících užívání přípravku Regulon se u Vás může vyskytnout neobvyklé krvácení (krvácení mimo sedmidenní pauzu). V případě, že toto krvácení trvá déle než několik měsíců nebo se objeví po několika měsících, je na Vašem lékaři, aby vyšetřil příčinu.

Co dělat, když se v týdenní pauze krvácení nedostaví

Pokud jste všechny tablety správně využívala, nezvracela jste ani jste neměla silný průjem a pokud přitom neberete žádné další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, je možné, že jste otěhotněla. Ihned zkontaktujte svého lékaře. Nenačínejte další balení pilulek, dokud nezískáte jistotu, že těhotná nejste.

Užívání jiných léků

V každém případě informujte lékaře, který Vám předepisuje přípravek Regulon, jaké léky či bylinné přípravky již užíváte. Uvědomte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky (nebo i lékárníka), o tom, že užíváte přípravek Regulon. Ti všichni Vám mohou říci, zda jsou ve Vašem případě potřebná některá další opatření proti početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu.

 Některé léky mohou způsobit, že přípravek Regulon bude méně účinný při ochraně před početím, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi ně patří přípravky určené k léčbě
epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, hydantoináty, felbamát) a tuberkulózy (např. rifampicin), nebo infekcí HIV (ritonavir,
nevirapin) nebo i jiných infekčních nemocí (griseofulvin, ampicilin, tetracyklin), a bylinné přípravky na bázi třezalky.
 Chcete-li užívat bylinné přípravky obsahující třezalku v době, kdy už berete přípravek Regulon, měla byste se nejdříve poradit s lékařem.
 Regulon může snížit účinnost jiných léků, např. přípravků obsahujících cyklosporin, nebo antiepileptika lamotriginu (což by mohlo zvýšit četnost epileptických záchvatů).

Než začnete užívat jakýkoli další lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Přípravek Regulon nesmíte užívat v době, kdy jste těhotná. Pokud otěhotníte nebo se domníváte, že jste těhotná, přestaňte přípravek Regulon užívat a poraďte se neprodleně s lékařem.

Přípravek Regulon nemáte užívat ani v době kojení. Pokud kojíte a chcete pilulku užívat, proberte to se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Regulon můžete řídit i obsluhovat stroje.

Důležité údaje o některých složkách přípravku Regulon

Této léčivý přípravek laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK REGULON UŽÍVÁ

V každém případě užívejte přípravek Regulon přesně tak, jak Vám řekl lékař. Pokud si nejste jista, poraďte se s ním o tom znovu. Každé balení přípravku Regulon obsahuje jedno kalendářní balení obsahující 21 potahovaných tablet, nebo 3 kalendářní balení po 21 potahovaných tabletách. Kalendářní balení je navrženo tak, aby Vám připomínalo, jak a kdy tablety užívat. Na kalendářním balení je vyznačen den týdne, ve kterém se má každá tableta brát. Při postupu ve směru šipky vytištěné na balení máte každý den jednu tabletu po dobu 21 dnů, dokud balení zcela nevypotřebujete.

Poté následuje sedm dní pauzy, kdy tablety neberete. Během těchto sedmi dnů bez pilulky, 2. nebo 3. den, začnete mít krvácení z vysazení podobné menstruaci, tj. svou “měsíční periodu”. Pilulky z dalšího balení začněte užívat osmý den (po sedmidenní pauze bez pilulky), a to i kdyby krvácení ještě neskončilo. Pokud budete přípravek Regulon užívat správně, budete pokaždé načínat nové balení ve stejný den týdne, takže i menstruaci budete mít každý měsíc (každých 28
dní) vždy ve stejný den týdne.

Měla byste se snažit užívat pilulku každý den v přibližně stejnou hodinu. Zjistíte, že nejsnazší asi bude užívat ji pravidelně vždy buď před spaním nebo hned po ránu.
Pilulku polykejte celou a v případě potřeby zapíjejte vodou.

Načínáte první balení

Pokud jste v předchozím cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala

Vezměte první tabletu v první den své periody. To je první den Vašeho měsíčního cyklu – den začátku krvácení. Užijte pilulku označenou aktuálním dnem v týdnu (například, začíná-li Vám perioda v úterý, užijte pilulku označenou v balení “úterý”). Dále pak postupujte ve směru šipky a užívejte každý den jednu tabletu, dokud balení zcela nevyužíváte. Pokud však začnete užívat druhý až pátý den svého cyklu, musíte v prvních sedmi dnech užívání pilulky přidat ještě další způsob ochrany proti početí,
např. kondom, ale to se týká jen tohoto prvního balení.

Přechod na přípravek Regulon z jiné kombinované hormonální antikoncepce, z vaginálního kroužku nebo náplasti s obsahem hormonů kombinované antikoncepce

Začněte brát přípravek Regulon v den po skončení období bez pilulek Vaší dosavadní antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety) Vaší dosavadní antikoncepce. V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Regulon v den jejich odstranění, nejpozději však v den, kdy by byla bývala na řadě další aplikace.

Přechod na přípravek Regulon z přípravku obsahujícího pouze progestogen (POP- progesteron only pills – pilulky obsahující jen progesteron, injekce, implantátu nebo nitroděložního tělíska IUD uvolňujícího progestogen)

Z pilulek obsahujících pouze progestogen můžete přejít na přípravek Regulon kdykoli (z implantátu nebo IUD v den jejich odstranění, z injekčních přípravků v den další plánované injekce), ale ve všech těchto případech je nutno po dobu prvních sedmi dnů užívání tablet připojit ještě další ochranu (např. kondom).

Po potratu

Řiďte se radami svého lékaře.

Po porodu

Po porodu dítěte můžete začít užívat přípravek Regulon po uplynutí 21 až 28 dnů. Začnete-li s pilulkou později než 28. den, musíte během prvních sedmi dnů užívání přípravku Regulon použít ještě některou z tzv. bariérových metod (např. kondom). Pokud však po narození dítěte máte pohlavní styk ještě než (opět) začnete užívat přípravek Regulon, musíte se nejprve ujistit, že nejste těhotná, nebo počkat, až se dostaví příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy začít, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat přípravek Regulon.

Pročtěte si odstavec “Kojení”.

Pokud užijete více přípravku Regulon, než byste měla

Nebyly dosud hlášeny žádné závažné škodlivé následky po požití většího množství tablet přípravku Regulon. Pokud užijete několik tablet najednou, mohou se u Vás projevit příznaky nevolnosti a zvracení. U mladých dívek může dojít k poševnímu krvácení. Pokud sama požijete větší množství tablet přípravku Regulon nebo zjistíte, že nějaké spolklo dítě, obraťte se o radu na svého lékaře nebo lékárníka.

Co dělat, když si přípravek Regulon zapomenete vzít

 Jestliže uplynulo méně než 12 hodin od chvíle, kdy jste měla pilulku užít, zůstává její ochranný účinek zachován. Užijte tabletu, jakmile si své opomenutí uvědomíte, a další pak v obvyklou dobu.

 Jestliže uplynulo více než 12 hodin, může být ochranný účinek snížen. Čím více tablet jste vynechala, tím větší je riziko, že ochrana před početím byla narušena.
Riziko neúplné ochrany před početím je největší v případě, že jste vynechala pilulku na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit těmito pravidly:

 Více než jedna vynechaná tableta v balení

Požádejte o radu lékaře.

 Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu a během následujících sedmi dnů používejte navíc další způsob ochrany, např. kondom.

V případě, že jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety nebo jste zapomněla načít nové balení po sedmidenní pauze bez pilulky, musíte mít na paměti, že je tu riziko otěhotnění. V takovém případě se poraďte se svým lékařem.

 Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Užívejte dále tablety v obvyklou dobu. Účinnost ochrany před početím zůstává zachována a žádná další opatření nejsou potřeba.

 Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit z těchto dvou možností:

1. Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Užívejte dále tablety v obvyklou dobu. Místo pauzy bez tablet načněte rovnou nové balení. S největší pravděpodobností se po doužívání druhého balení dostaví menstruace (krvácení z vysazení), avšak při užívání pilulek z druhého balení se může objevit i špinění nebo krvácení z průniku.

2. Můžete také přestat užívat tablety z načatého balení a přejít rovnou do sedmidenního intervalu bez tablet (zaznamenejte si den vynechání tablety). Pokud chcete načít nové balení v obvyklý počáteční den, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než sedm dní. Budete-li se jedním z těchto dvou doporučení řídit, zůstanete chráněna před početím.

 Pokud jste některou z tablet v balení vynechala a očekávané krvácení se v první pauze bez tablet nedostavilo, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na nové balení, musíte se poradit s lékařem.

Jak postupovat v případě zvracení nebo silného průjmu

Při zvracení nebo silném průjmu, které nastanou během 3-4 hodin od požití pilulky, je nebezpečí, že Vaše tělo nedokázalo plně vstřebat léčivé látky v ní obsažené. Vzniká situace podobná vynechání tablety. Po zvracení nebo průjmu si musíte co nejdříve vzít další tabletu z rezervního balení. Užijte ji pokud možno do 12 hodin od chvíle, kdy tabletu normálně užíváte. Pokud to není možné nebo už 12 hodin uplynulo, musíte se řídit radami uvedenými v odstavci „Co dělat, když si přípravek Regulon zapomenete vzít“.

Oddálení menstruace: co musíte vědět

Třebaže se to nedoporučuje, oddálit menstruaci (krvácení z vysazení) je možné tak, že místo pauzy bez pilulek přejdete rovnou na nové balení přípravku Regulon a užijte postupně všechny tablety z druhého balení. Při užívání tohoto druhého balení se může objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku. Pak po obvyklé sedmidenní pauze bez tablet užívejte tablety z dalšího balení.

Před rozhodnutím oddálit menstruaci je vhodné se poradit s lékařem.

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět

Pokud užíváte tablety dle pokynů, dostaví se menstruace/krvácení z vysazení v sedmidenním období bez tablet. Jste-li nucena tento počáteční den přesunout, dosáhnete toho zkrácením období bez tablet (nikdy jeho prodloužením!). Například: začíná-li Vám doba bez užívání pilulky v pátek a chcete-li ji přesunout na úterý (o 3 dny dříve), musíte nové balení načít o tři dny dříve než obvykle. Pokud období bez tablet výrazně zkrátíte (třeba na pouhé tři dny nebo ještě kratší), může se stát, že se v této pauze
bez tablet žádné krvácení nedostaví. Může se objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku.

Nejste-li si jista jak postupovat, požádejte o radu lékaře.

Pokud chcete ukončit užívání přípravku Regulon

Přípravek Regulon můžete přestat užívat kdykoli potřebujete. Nepřejete-li si otěhotnět, obraťte se na svého lékaře, aby Vám doporučil jiné spolehlivé metody kontroly početí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Regulon nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Závažné reakce

Vážnější reakce spojené s užíváním kombinovaných hormonálních antikoncepčních pilulek jsou podrobněji uvedeny výše v oddíle 2 pod názvem “Pilulka a trombóza” a “Pilulka a rakovina”. Pročtěte si, prosím, pozorně oba tyto odstavce, a pokud budete mít dotazy, obraťte se s nimi na svého lékaře.

Jiné možné nežádoucí účinky

U žen, které pilulku užívají, byly hlášeny dále uvedené nežádoucí účinky. Ty se mohou vyskytnout v prvních několika měsících užívání přípravku Regulon, ale většinou odezní, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (> 10 %) jsou nepravidelné krvácení a přibírání na váze.

Časté a méně časté (vyskytují se u více než jedné ženy z tisíc,e avšak u méně než jedné z deseti žen):

žádné nebo redukované krvácení, citlivost prsou, zvětšení prsou, bolest prsou, snížená sexuální touha, deprese, bolesti hlavy, nervozita, migréna, závratě, nevolnost, zvracení, akné, vyrážka, kopřivka (urtikarie), zadržování tekutin, vysoký krevní tlak.

Vzácné (vyskytují se u méně než jedné ženy z tisíce):

poševní kandidoza (plísňová infekce), nedoslýchavost (otoskleróza), tromboembolie, přecitlivělost, zvýšená sexuální touha, podráždění očí vlivem kontaktních čoček, úbytek vlasů (alopecie), svědění, kožní poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme), abnormální stěr z děložního hrdla, výtok z prsou.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících pilulky: Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev), systémový lupus erythematodes (SLE, onemocnění pojivové tkáně), epilepsie, vyrážka známá pod názvem těhotenský herpes, chorea (onemocnění vedoucí k poruše pohybu), onemocnění krve nazývané hemolyticko-uremický syndrom – HUS (onemocnění, při kterém krevní sraženiny způsobí selhání ledvin), hnědé skvrrny na tváři a na těle (chloasma), pohybové onemocnění nazývané Syndenhamova chorea, zežloutnutí kůže, gynekologická onemocnění (endometrioza, děložní myomy).

Než podstoupíte laboratorní krevní testy

Upozorněte svého lékaře nebo laboratorní personál, že užíváte pilulky, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých testů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK REGULON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Regulon po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k posledními dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Regulon obsahuje

Léčivými látkami jsou desogestrel a ethinylestradiol. Jedna tableta obsahuje 30 mikrogramů ethinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: bramborový škrob, kyselina stearová, tocoferol-alfa, monohydrát laktosy, magnesiumstearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40.

Potahová vrstva : hypromelosa, makrogol 6000, propylenglykol.

Jak přípravek Regulon vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 6mm, na jedné straně vyraženo P8, na druhé straně vyraženo RG.

PVC/PVDC/Al blistry po 21 tabletách s označenými jednotlivými dny, papírová krabička.

Velikost balení:

1×21 tablet
3×21 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.11. 2010