Antikoncepce Sunya – příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls115601/2012

Příbalová informace

SUNYA

obalené tablety

Ethinylestradiolum / Gestodenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE SUNYA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ………………………………………………….2
2. NEŽ ZAČNETE SUNYA UŽÍVAT………………………………………………..2
Kdy nesmíte užívat Sunya……………………………..………………………….………………..2
Kdy je potřeba zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sunya………………………….3
Sunya a trombóza…………………………………………………………………………………….….3
Sunya a rakovina………………………………………………………………………………………….4
Krvácení mezi cykly……………………………………………………………………………………..5
Co musíte udělat, pokud se nedostaví menstruace při vynechání Sunya………………5
Sunya a užívání dalších léků…………………………………………………………………….……5
Laboratorní testy……………………………………………………………………………………………5
Těhotenství…………………………………………………………………………………………………..5
Kojení………………………………………………………………………………………………………….6
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů………………………………………………….6
Důležité informace o některých pomocných látkách Sunya…………………………..……6
3. JAK SE SUNYA POUŽÍVÁ………………………………………………………………………….6
Kdy můžete začít s prvním blistrem………………………………………………………………….6
Pokud užijete více tablet než jste měla………………………………………………………………7
Pokud zapomenete Sunya užít………………………………………………………………….………7
Co musíte dělat při zvracení a silném průjmu……………………………………………………..9
Oddálení menstruace, co musíte znát…………………………………………………………………9
Změna začátku menstruace, co musíte znát…………………………………………………………10
Pokud chcete přerušit užívání Sunya…………………………………………………………………10
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY………………………………………………………………….10
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SUNYA…………………………………………………………..11
6. DALŠÍ INFORMACE……….…………………………………………………………………………..11

1. CO JE SUNYA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sunya je antikoncepční tableta, která zabraňuje otěhotnění. Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to ethinylestradiol a gestoden. Antikoncepční tablety jako je Sunya, které obsahují 2 hormony, se nazývají kombinované antikoncepční tablety.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SUNYA UŽÍVAT

Obecné poznámky

Než začnete Sunya užívat, Váš lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a údaje o zdravotním stavu Vašich příbuzných. Lékař Vám změří krevní tlak a podle Vašeho zdravotního stavu Vás může podrobit dalším testům.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, při kterých musíte užívání Sunya přerušit nebo kdy je spolehlivost Sunya snížena. V těchto situacích můžete buď vynechat pohlavní styk nebo musíte užít nehormonální antikoncepční metody, např. kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nespoléhejte se na odhad neplodných dnů a měření teploty. Tyto metody jsou v těchto případech nespolehlivé, jelikož Sunya může způsobit změny tělesné teploty a hlenu děložního hrdla.

Sunya, tak jako ostatní hormonální antikoncepce, nechrání před HIV nákazou (AIDS) ani před jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Neužívejte Sunya

Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie – vmetení krevní sraženiny do cév plic), nebo v jiných částech těla Pokud máte nebo jste někdy měla infarkt myokardu (srdeční infarkt) nebo mrtvici Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky srdečního postižení (jako např. angina pectoris, která způsobuje bolesti na hrudi) nebo mozkové příhody (jako přechodné známky nedokrevnosti mozku nebo malou dočasnou mrtvici) Pokud trpíte onemocněním, které může zvyšovat riziko trombózy v tepnách. To se týká -cukrovky s poškozením cév velmi vysokého krevního tlaku velmi vysoké hladiny tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů) Pokud trpíte poruchou krevního srážení (např. deficit proteinu C) Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části vašeho těla Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní)

Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud normalizovány

Pokud máte nebo jste měla nádor jater Pokud Vaše ledviny nepracují dobře (ledvinné selhání) Pokud máte nebo jste měla, nebo je u Vás podezření na nádor prsu nebo pohlavních orgánů Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna Pokud máte závažnou hypertenzi Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol, gestoden nebo na některou jinou složku Sunya. To se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otokem

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sunya je zapotřebí:

V některých situacích je třeba zvláštní pozornosti při užívání přípravku Sunya nebo jiného hormonálního kombinovaného antikoncepčního přípravku a je třeba pravidelné kontroly u lékaře. Pokud se Vás některá z následujících situací týká, informujte lékaře před zahájením užívání přípravku. Pokud u Vás tato situace nastane během užívání, nebo se během užívání zhorší, musíte se poradit se svým lékařem.

Vaše blízká příbuzná má (měla) diagnostikovanou rakovinu prsu Trpíte onemocněním jater nebo žlučníku Máte cukrovku Máte deprese Trpíte Crohnovou chorobou nebo ulcerativní kolitidou (zánětlivé střevní onemocnění) Máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – poruchy krevní srážlivosti, které způsobují zejména selhání ledvin) Máte srpkovitou anémii (vrozená nemoc červených krvinek) Trpíte epilepsií (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky) Máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění imunitního systému) Máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (např. porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta – Sydenhamova chorea) Máte nebo jste měla chloasma (žluto – hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji). Pokud ano, vyhněte se slunění a ultrafialovému záření. Máte vrozený angioedém (závažná alergická reakce). Léky obsahující estrogeny mohou tuto reakci vyvolat nebo zhoršit. Musíte okamžitě navštívit lékaře, pokud zpozorujete příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu se ztíženým dýcháním

Sunya a trombóza

Žilní trombóza

Užívání jakékoliv kombinované antikoncepce, včetně Sunya, zvyšuje, ve srovnání se ženami žádnou hormonální antikoncepci neužívajícími, riziko vzniku žilní trombózy (tvorba krevní sraženiny v cévách).

Riziko žilní trombózy zvyšuje:

vyšší věk nadváha trombóza v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech v mládí u blízkého příbuzného operace, dlouhodobá nehybnost nebo těžký úraz. Informujte předem lékaře, že antikoncepční přípravek užíváte, aby mohl rozhodnout o přerušení užívání Sunya. Lékař rozhodne, kdy je možné Sunya znovu užívat. Je to obvykle 2 týdny potom, kdy začnete chodit

Arteriální trombóza

Užívání jakékoliv kombinované antikoncepce zvyšuje riziko vývoje tepenné trombózy (tvorba krevní sraženiny a uzávěr tepny), např. v cévách srdce (infarkt myokardu) nebo mozku (mozková mrtvice).

Riziko arteriální trombózy u žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci zvyšuje:

kouření. Měla byste rozhodně přestat kouřit při užívání Sunya, zvláště pokud je Vám více než 35 let.

zvýšená hladina tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy)

vysoký krevní tlak

migréna

problémy se srdcem (poruchy chlopní, poruchy srdečního rytmu)

Ukončete užívání Sunya a okamžitě navštivte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky trombózy jako jsou: velká bolest a/nebo otok jedné nohy náhlá velká bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže náhlá dušnost náhlý kašel bez příčiny jakákoli neobvyklá, těžká a dlouhodobá bolest hlavy nebo migréna částečná nebo celková slepota nebo dvojité vidění potíže s mluvením nebo neschopnost mluvit závratě nebo mdloby slabost, divné pocity nebo necitlivost určité části těla

Sunya a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají hormonální antikoncepci, než u žen stejného věku, které ji neužívají. Není ale známo, zda je tento rozdíl způsoben skutečně přípravkem. Nálezy mohly být v důsledku té skutečnosti, že ženy užívající kombinované antikoncepční tablety byly vyšetřovány mnohem častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve. Výskyt nádorů se postupně po přerušení užívání hormonální antikoncepce snižuje. Je důležité si pravidelně kontrolovat prsy a navštívit lékaře při výskytu bulky.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Vyhledejte svého lékaře, jestliže pocítíte silnou bolest břicha.

Krvácení mezi cykly

Během prvních měsíců užívání přípravku Sunya se u Vás může objevit nečekané krvácení (není to pravidelné menstruační krvácení). Pokud se u Vás toto krvácení objeví i po prvních měsících, nebo pokud se u Vás objeví po několika bezproblémových měsících, musí Vás lékař vyšetřit, aby zjistil příčinu.

Co musíte udělat, pokud se nedostaví menstruace při vynechání Sunya

Pokud jste užívala všechny tablety správně, nezvracela jste a neměla silný průjem a neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení neobjeví 2x, můžete být těhotná. Okamžitě navštivte svého lékaře. Neužívejte další tablety, pokud si nejste jistá, že těhotná nejste.

Sunya a užívání dalších léků

Prosím, vždy informujte svého lékaře, který Vám Sunya předepisuje, o všech dalších lécích a rostlinných přípravcích, které užíváte. Rovněž informujte jiné lékaře a zubaře, kteří Vám předepisují léky jiné, (i lékárníka) že již užíváte Sunya. Budou Vás informovat, zda musíte užívat doplňkovou antikoncepci (např. kondom) a jak dlouho.

Některé léky mohou snížit účinek Sunya a může dojít k otěhotnění nebo mohou způsobit neočekávané krvácení.

Jsou to léky proti epilepsii (např. hydantoin, topiramát, felbamát, lamotrigin, primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin), tuberkulóze (např. rifampicin), imunomodulační léky (cyklosporin), léky proti HIV infekci (ritonavir) nebo dalším inekčním onemocněním (griseofulvin, ampicilin, tetracyklin) a rostlinné přípravky s třezalkou tečkovanou. Pokud chcete užívat rostlinné přípravky s třezalkou tečkovanou, nejdříve se poraďte se svým lékařem. Sunya může snížit účinek jiných léků, např. léků obsahujících cyklosporin (imunomodulační lék) nebo antiepileptika lamotriginu (to může způsobit zvýšený výskyt záchvatů).

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoliv jiného léku.

Laboratorní vyšetření

Pokud se podrobujete rozboru krve, upozorněte lékaře nebo pracovníka laboratoře, že užíváte Sunya, jelikož přípravek může některé výsledky ovlivnit.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, přípravek Sunya nesmíte užívat. Pokud při užívání Sunya otěhotníte, okamžitě užívání přerušte a kontaktujte lékaře.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoliv léku.

Kojení

Užívání Sunya není obecně při kojení doporučeno. Pokud máte v úmyslu přípravek při kojení užívat, musíte se poradit se svým lékařem.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoliv léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Není známo, že by Sunya ovlivňovala schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých pomocných látkách Sunya

Sunya obsahuje laktosu a sacharosu.

Pokud trpíte nesnášenlivostí k určitým cukrům, informujte o tom svého lékaře dřív, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE SUNYA POUŽÍVÁ

Užívejte 1 tabletu Sunya každý den, pokud je to nutné, tak s malým množstvím vody. Můžete užívat tablety nezávisle na jídle. Musíte tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu.

Blistr obsahuje 21 tablet. U každé tablety je označen den v týdnu. Například pokud začnete užívat tabletu ve středu, vezměte si tu, u které je středa vyznačena. Pokračujte v užívání ve směru šipky, dokud neužijete všech 21 tablet.

Potom následuje 7 dní, kdy žádné tablety neužíváte. V tomto období dojde ke krvácení z vysazení , které obvykle začne druhý nebo třetí den po vynechání tablet.

Osmý den po poslední užité tabletě Sunya (po 7-denní přestávce) začněte užívat tablety z nového blistru, a to i tehdy, pokud krvácení ještě neskončilo. To znamená, že nový blistr začnete užívat ve stejný den v týdnu jako blistr předcházející.

Pokud budete Sunya užívat předepsaným způsobem, jste chráněna před otěhotněním i v 7-denní pauze bez tablet.

Kdy můžete začít s prvním blistrem

Pokud jste hormonální antikoncepci v předešlém měsíci neužívala.

Začněte tablety užívat první den Vašeho cyklu (tj. první den Vaší menstruace), tak jste okamžitě chráněna před otěhotněním. Můžete s užíváním začít také 2. až 5. den po začátku Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte používat další ochranu před otěhotněním (např. kondom) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. Přechod z jiné kombinované hormonální antikoncepce – tablety, vaginální tělísko nebo náplasti.

Můžete začít užívat Sunya první den po přestávce v užívání předešlé antikoncepce kdy menstruujete (nebo po poslední neúčinné tabletě předešlé antikoncepce). Pokud přecházíte z tělíska nebo náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

Přechod z nekombinované hormonální antikoncepce – tablety obsahující pouze progesteron, injekce, implantát nebo nitroděložní systém (IUD) uvolňujícího progestagen.

Při přechodu z tablet můžete začít užívat Sunya kdykoliv. První tableta musí být užita den po užití jakékoli jiné tablety. Při přechodu z implantátu nebo z nitroděložního systému musíte Sunya užít v den jeho vyjmutí, při přechodu z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce. Ve všech těchto případech je třeba použít navíc po dobu prvních 7 dnů užívání tablet bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom).

Po potratu

Řiďte se pokyny svého lékaře.

Po porodu

Sunya můžete začít užívat 21 až 28 dní po porodu. Pokud začnete později než po 28 dnech, musíte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet použít i další antikoncepční metodu (např. kondom).

Pokud však již před zahájením užívání tablet došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání Sunya vyloučit těhotenství nebo musíte vyčkat na první menstruační krvácení.

Pokud si nejste jistá, kdy začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete opět začít užívat po porodu Sunya.

Sunya by se neměla během kojení užívat, přečtěte si kapitolu „Kojení“ výše.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Sunya než jste měla

Není známo, že by předávkování přípravkem Sunya způsobilo vážné poškození zdraví.

Pokud užijete několik tablet najednou, může se u Vás objevit nevolnost a zvracení, u mladých dívek krvácení z pochvy.

Pokud užijete mnoho tablet přípravku Sunya, nebo zjistíte, že tablety užije dítě, zeptejte se na radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Sunya

Pokud se v užití tablety opozdíte o méně než 12 hodin, není ochrana před otěhotněním narušena. Užijte tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomíte a další tabletu pak užijte v obvyklou dobu. Pokud se v užití tablety opozdíte o více než 12 hodin, ochrana před otěhotněním může být snížena. Čím více tablet zapomenete užít, tím větší je riziko snížení účinku přípravku Sunya.

Riziko otěhotnění je větší když zapomenete užít tabletu na začátku nebo na konci blistru.

Musíte se řídit následujícími základními pravidly (viz také diagram):

Zapomenete užít více než 1 tabletu

Poraďte se svým lékařem Zapomenete užít 1 tabletu v prvním týdnu

Užijte poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračujte v užívání tablet v obvyklou
dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu antikoncepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech před opomenutím k pohlavnímu styku nebo jste zapomněla užít tabletu z nového blistru po týdenní přestávce bez užívání tablet, je třeba uvážit možnost otěhotnění. V tom případě navštivte lékaře.

Zapomenete užít 1 tabletu ve druhém týdnu

Užijte poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Další opatření nejsou nutná, účinek Sunya není snížen.

Zapomenete užít 1 tabletu ve třetím týdnu

Můžete si vybrat mezi dvěma možnostmi:

1. Užijte poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo přerušení užívání tablet v následujícím týdnu začněte užívat okamžitě tablety z dalšího blistru.

Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo krvácení z průniku.

2. Přerušte užívání tablet ze stávajícího balení. Tím začne interval 7 dnů bez užívání tablet (započítat musíte i den, kdy jste zapomněla tabletu). Pokud chcete tablety z dalšího blistru začít užívat ve stejný den v týdnu jako před tím, zkraťte interval bez tablet na méně než 7 dní.

Pokud se budete řídit uvedenými opatřeními, budete proti otěhotnění chráněna.

-Pokud zapomenete užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení v prvním normálním intervalu bez užívání tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství. Informujte svého lékaře před užíváním tablet z dalšího blistru.

Co musíte dělat při zvracení a silném průjmu

Dojde-li u Vás během 3-4 hodin po užití tablety ke zvracení nebo silnému průjmu, nemusí dojít k úplnému vstřebání a situace je podobná jako když tabletu zapomenete užít. Při zvracení nebo průjmu musíte užít další tabletu z náhradního blistru co nejdříve. Pokud je to možné, užijte ji do 12 hodin od doby, kdy ji pravidelně užíváte. Pokud to není možné a tento čas je delší, řiďte se postupem při vynechání tablety uvedeným výše.

Oddálení menstruace, co musíte znát

I když to není doporučeno, je možné Vaši menstruaci oddálit.

Musíte pokračovat v užívání tablet z dalšího balení přípravku Sunya bez obvyklé přestávky. Během doby užívání druhého blistru můžete pozorovat špinění (kapky nebo krvavé skvrny) nebo krvácení z průniku. Po sedmidenním intervalu bez užívání tablet pak opět pokračujte v pravidelném užívání přípravku Sunya.

Před rozhodnutím oddálení menstruace se nejdříve poraďte s Vaším lékařem.

Změna začátku menstruace, co musíte znát

Pokud budete užívat tablety podle návodu, Vaše menstruace bude začínat v týdenním intervalu, kdy antikoncepci neužíváte. Pokud budete chtít změnit den začátku menstruace, interval bez tablet zkraťte (nikdy jej neprodlužujte!). Například, pokud Váš interval bez tablet začíná v pátek a chcete jej změnit na úterý (3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z nového blistru o 3 dny dříve. Pokud interval bez tablet zkrátíte příliš (např. na 3 dny nebo méně), může se stát, že menstruace se v tomto intervalu vůbec nedostaví. Můžete zaznamenat špinění (kapky nebo krvavé skvrny) nebo krvácení z průniku.

Pokud si nejste jistá jak začátek menstruace změnit, poraďte se se svým lékařem

Pokud chcete přerušit užívání Sunya

Můžete ukončit užívání přípravku Sunya kdykoli. Pokud ale nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiných antikoncepčních metodách.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sunya nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 ženu ze 1000, ale méně než 0 ze 10):

Prvních několik měsíců se mohou vyskytovat bolesti hlavy, nervozita, špatná snášenlivost kontaktních čoček, poruchy vidění, nevolnost, akné, migréna, vzestup váhy, zadržování tekutin či krvácení a špinění mezi menstruací. Tyto příznaky ale obvykle vymizí, až si Vaše tělo na Sunya zvykne. Pokud bude pokračovat, zesílí nebo se znovu objeví, poraďte se se svým lékařem. Může se objevit i vynechání menstruace, podráždění, bolavá prsa, depresivní nálady, ztráta zájmu o sex.

Méně časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 ženu z 1 000, ale méně než 1 z 100):

Vzestup hladiny tuků v krvi, zvracení, vysoký krevní tlak

Vzácné nežádoucí účinky (postihující více než 1 ženu z 10 000, ale méně než 1 z 1 000):

Může se objevit onemocnění jater, onemocnění kůže a podkoží (lupus erythematosus), poruchy středního ucha, žlučové kameny, trombózy (krevní sraženiny v cévách), poruchy pigmentace. K těmto nežádoucím účinkům může dojít i tehdy, když Sunya užíváte delší dobu. Poruchám pigmentace se lze vyhnout omezením opalování. Objevují se také změny ve vaginální sekreci.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 000):

Poruchy hybnosti, ovlivnění slinivky břišní:

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SUNYA

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo blistrech.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Sunya

Léčivé látky:

Jedna obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 0,020 mg a Gestodenum 0,075 mg. Pomocné látky:

Jádro tablety: Magnesium-stearát. povidon 25, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy

Potahovací vrstva: Povidon 360, makrogol 6000, mastek, uhličitan vápenatý (E170), sacharosa, montanglykolový vosk

Jak přípravek Sunya vypadá a co obsahuje toto balení

Sunya jsou bílé kulaté bikonvexní obalené tablety bez označení.

Velikost balení: Tablety jsou zabaleny v blisterch – každý obsahuje 21 tablet. Blistry jsou uloženy v papírových krabičkách. Každá obsahuje 1, 3 nebo 6 blistrů.
Ne všechny velikosti balení musí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Heaton a.s.
Praha
Česká republika

Výrobce:

Haupt Pharma Münster GmbH, Scheebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Belgie, Lucembursko: Docgestradiol 20
Maďarsko, Španělsko: Gestinyl 20
Česká republika, Slovenská republika: Sunya
Dánsko, Finsko: Gestinyl
Irsko: Estelle 20/75
Itálie: Gestodiol
Nizozemsko: Ethinylestradiol/Gestodeen 0,02/0,075 A
Polsko: Kontracept
Velká Británie: Sunya 20/75

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.6.2012.