Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

Nežádoucí účinky se dají dělit do tří skupin na velmi závažné, středně závažné a nezávažné.

Mezi velmi závažné nežádoucí účinky patří zvýšení krevní srážlivosti a z toho plynoucí nebezpečí žilní trombózy, která postihuje dolní i horní končetiny s hrozbou plicní embolie nebo trombóza mozkových splavů, která postihuje téměř výhradně uživatelky antikoncepce. Je nutno ovšem dodat, že tyto příhody jsou u jinak zdravých fertilních žen velmi vzácné, cca 2-3/100 000, a stoupne-li toto riziko max. 6x, stále je to velmi málo. Ovšem u žen s některou, např. Leydenskou mutací, se riziko zvyšuje mnohonásobně, hlavně je-li mutací více, je tedy nutné pečlivé vyšetření a to zejména v ČR, kde se tyto mutace v populaci vyskytují daleko častěji než jinde. Dalším nebezpečím je mírné zvýšení rizika některých hormonálně dependentních nádorů.

Ke středně závažným nežádoucím účinkům patří zhoršení nebo vyvolání migrenózních bolestí hlavy, ne zcela jasný vznik deprese, vzestup krevního tlaku nebo mírné poruchy metabolismu jater a adenomy jater.

nezávažným nežádoucím účinkům, leč nepříjemným, patří mírný přírůstek hmotnosti, způsobený spíše zadržováním vody a solí než zmnožením tukové tkáně (některé ženy a dívky s mírnější nadváhou dokonce zhubnou), benigní bolesti hlavy, nevolnost a nucení na zvracení, únava, pigmentové skvrny v obličeji po oslunění (chloasma), mírné krvácení a špinění z průniku, případně amenorea u mladých dívek po vysazení antikoncepce. U těchto stavů se dá očekávat zlepšení po několika měsících nebo po změně preparátu.
Poslední výzkumy ukazují, že užívání hormonální antikoncepce ovlivňuje proces tvorby a vnímání feromonů, na nichž je částečně založeno utváření si dojmů a vztahů s jinými lidmi. Vliv může být až tak silný, že zahájení či ukončení užívání této antikoncepce může silně ovlivnit kvalitu existujícího vztahu nebo výrazně změnit preference ženy při výběru partnerů.