Sterilizace

Chirurgické metody jsou sice velmi spolehlivé, ale návrat plodnosti je možný velmi obtížně nebo vůbec a mít vlastního potomka je často možné pouze s využitím asistované reprodukce. K chirurgickým metodám patří u muže přerušení chámovodů a u ženy přerušení vejcovodů a takto se znemožní pohlavním buňkám doputovat na místo fertilizace. Dnes se nejčastěji provádí laparoskopicky a na vlastní žádost pouze u člověka po 35. roce věku a s aspoň třemi žijícími potomky, u mladšího aspoň se čtyřmi potomky. Je možné se pokusit jemnou chirurgickou technikou opět chámovody nebo vejcovody zprůchodnit, ale výsledky nejsou valné.

Samozřejmě spontánní těhotenství vyloučí u ženy hysterektomie a ovariektomie a u muže orchiektomie, které se ovšem nepoužívají jako kontracepční metody. (Není vyloučen biologicky vlastní potomek, pokud se ještě před zákrokem uchová zárodečná tkáň nebo zmražené embryo.)

Přerušení průchodnosti vejcovodů se děje také biologicky, pozánětlivými srůsty a tudíž nechtěně.